Minskad ogräskonkurrens i jordbruksmark

Samla in boss för att minska ogrässpridningen med speciell utrustning.

Projektledare; Jan Jönsson, Hushållningssällskapet Halland

Finansiär; Bertebos stiftelse