Minskad klimatpåverkan och förnybar energi.

I projektet ska man visa på åtgärder för att bidra till att minska utsläppen av växthusgaser från lantbruksföretag samt att visa på möjlig teknik och metoder för att minska energiförbrukningen och producera förnybar energi.

Hushållningssällskapet Västra bedriver projekt: Gårdsträffar och kurs om minskad klimatpåverkan och förnybar energi.

I projektet ska man visa på åtgärder för att bidra till att minska utsläppen av växthusgaser från lantbruksföretag samt att visa på möjlig teknik och metoder för att minska energiförbrukningen och producera förnybar energi.

Aktiviteterna ska visa klimatfrämjande åtgärder inom lantbruk och ska ge lantbruksföretagare en bild av vilka utsläpp av växthusgaser som sker.

Utifrån det tar man upp olika åtgärder som kan minska utsläppen på gården. Fokus ligger på åtgärder som även är till nytta för lantbruksföretaget ur ett ekonomiskt, hållbart och konkurrenskraftigt perspektiv.

Kontakt: Daniel Hedeås, Hushållningssällskapet Västra
E-post »