Mat, musik, minnen

Minnenas meny väcker sinnen!

- ny app för bättre kommunikation i demensvården

I projektet Mat-Musik-Minnen har föreställningar kring mat och musik stimulerat minnet hos många människor med demenssjukdom i Västra Götaland. Nu sprids de goda resultaten genom en unik app, som personal och anhöriga på egen hand kan använda för en bättre kommunikation med de demenssjuka.

Föreställningen Mat-Musik-Minnen har tidigare turnerat runt bland äldreboenden med demensinriktning i Västra Götaland. En kock och en musiker stimulerade sinnen med hjälp doftande matlagning ackompanjerat av levande musik. Allt i syfte att väcka slumrande minnen till liv hos demenssjuka människor. Erfarenheterna från projektet tas nu tillvara genom utvecklingen av en app.

Så länge det inte finns några väl fungerande läkemedel för demenssjuka behöver man hitta andra sätt att möta dessa människor. Appen är ett sådant alternativ. Eftersom många äldreboenden redan använder läsplattor i sin verksamhet så blev en app ett naturligt val för att tillgodose önskemål om moderna lättillgängliga material i vardagen. Det är ett interaktivt och praktiskt verktyg för personal och anhöriga, och innehåller tips och inspiration om hur man bäst kan arbeta för att öppna dörrar till samtal och gemenskap med människor med demenssjukdom.

Ordet reminiscens betyder hågkomst eller erinran. Reminiscens är också namnet på den metod som används i appen Mat-Musik-Minnen.

Appens ”Minnenas meny” innehåller tio olika teman. Här kan man till exempel välja ”Livet på landet”, ”Sjö och hav” eller ”Bakning”. Ju bättre kunskap om personens bakgrund, desto lättare är det att förstå vad som varit mest betydelsefullt i livet. Levnadsberättelsen är ett viktigt verktyg. Med hjälp av appens olika kapitel kan händelser i barndom och vuxenliv lockas fram ur glömskans dunkel, och glimta till för ett kort men betydelsefullt ögonblick. När ett lämpligt tema är valt arbetar man vidare med detta via appens tre rubriker: ”Mat”, ”Musik” och/eller ”Minnesbilder”.

Tanken är att också att man ska förstärka det som redan finns inbyggt i själva appen med lämpliga fysiska attribut. Inom temat bakning kan till exempel minnesintrycken förstärkas genom att låta personen med demenssjukdom sniffa på kummin, fänkål eller en kanelstång. Ännu fler sinnen kan väckas till liv genom smaken av nybakt, genom att stoppa händerna i en skål med mjöl, känna på hela sädeskorn, eller kavla ut en doftande pepparkaksdeg. Mycket kan göras med enkla medel, om man bara vet vad och hur man ska göra.

Forskning har visat att personcentrerad omsorg medför att personer med demenssjukdom får ökad tillit till omgivningen och känner sig tryggare. Här kan appen Mat-Musik-Minnen utgöra ett nytt användbart verktyg för att skapa en god relation mellan personal eller anhörig till den som har en demenssjukdom.

Appen ”Mat-Musik-Minnen” som är kostnadsfri, laddas ner den från App Store och Google Play.
Webversionen av appen ”Mat-Musik-Minnen” !

Informationsbroschyr i pdf....

För mer information kontakta

Eleonor Schütt tel: 0521 – 72 55 62
eleonor.schütt@hushallningssallskapet.se

Margareta Frost-Johansson tel: 0521 – 72 55 60
margareta.frost@hushallningssallskapet.se