Midnattsolens Mat – FOG Tornedalen och Haparanda skärgård

Under devisen ”Midnattsolens mat” ska matdestinationen Tornedalen och Haparanda Skärgård utvecklas.

En förstudie som presenterades under 2012 visade på möjligheterna att utveckla Tornedalen och Haparanda Skärgård med utgångspunkt i den starka matkultur som finns i området.

Det övergripande målet är att utveckla området till en matdestination som bidrar till tillväxt och ger ökade möjlighet för människor att leva och bo i Tornedalen och i Haparanda Skärgård. Målet ska nås genom att skapa förutsättningar för lokala entreprenörer att producera och förädla råvaror, mat och turistiska upplevelser med fisket, älven och havet som bas.

Midnattsolens mat

Under våren och sommaren 2014 tas nästa steg. Vi samlar in gamla och nya recept samt berättelser och upplevelser som finns kopplade till recepten. Alla recept ska på något sätt kunna kopplas till fisket i älven och Haparanda skärgård.
Recept och menyer ska provlagas och vidare utvecklas av kockar för att under sommaren presenteras på resturanger och anläggningar i området. Syftet är att synliggöra och mobilisera en utveckling av matkulturen i Tornedalen och Haparanda Skärgård.

Den primära målgruppen är människor med idéer för utveckling av Tornedalen som en matdestination. Andra målgrupper är destinationsorganisationer, byautvecklingsgrupper, lantbrukare och andra primärproducenter av grönsaker, spannmål, kött och fisk, men även beslutsfattare, skolor och andra som är intresserade av mat och matkultur.

Under våren sker en insamling av recept. Ett antal workshop kommer att arrangeras i området där historier berättas och recepten provlagas, utvecklas och avsmakas.

En expertgrupp med duktiga matkreatörer från området kommer att anlitas som handledare och föreläsare.

Representanter för lokala intressegrupper, beslutsfattare och företag kommer att bjudas in till träffarna.

Parallellt sker omvärldsbevakning av aktuella trender samt utveckling av framtida strategier för Midnattsolens Mat.

Resultaten av aktiviteterna presenteras i en större manifestation av Tornedalens mat i juni. Förhoppningen är också att redan i sommar kommer måltider som utvecklats i projektet att kunna presenteras på resturanger i Tornedalen och Haparanda Skärgård.
Projektet har initierats av FOG Tornedalen-Haparanda Skärgård. Hushållningssällskapet Rådgivning Nord är projektgenomförare. Representanter för olika intressen formeras i en referensgrupp. Referensgruppen ska fånga upp behov och möjligheter utifrån sina egna referensområden och bidra till att sprida information och förankra projektets verksamhet i sina nätverk.

finansiering FOG