Metanolisering – Metanol som intermediär mellan energiproduktion och förbrukning

Det finns goda skäl att omvandla biogas till en annan energibärare, både miljömässiga, energimässiga och kanske också ekonomiska.

Skaraborg har stor potential att producera biogas men saknar stora förbrukare av biogas i närområdet. En lösning kan då vara att omvandla biogasen till en mer lagringsbar produkt och som är enklare och billigare samt miljövänligare att transportera. Det finns relativt småskaliga anläggningar från flera leverantörer för att omvandla metan i shalegas/skiffergas till metanol på marknaden. Anläggningarnas effektivitet är inte helt kända eftersom det är relativt nyutvecklad teknik. Detsamma gäller produktion av elektrobränsle. Bränslen där el omvandlas via vätgas och tillsammans med koldioxid till metan eller metanol.

Det finns både diesel och ottomotorer för personbilar och tyngre fordon som kan drivas med metanol. Testflottor rullar på flera håll i världen. Det är möjligt att bygga en pilotanläggning för att testa konceptet vid någon av Skaraborgs biogasanläggningar. För ett sådant projekt krävs ett starkt partnerskap och finansiering vilket borde vara möjligt i Skaraborg.

 

Mer information
Per-Ove Persson, 0511-248 60
per-ove.persson@hushallningssallskapet.se

metanol_framsida_en_webb150

Läs hela rapporten här: metanolisering_3-2016_pop
Du hittar alla Skaraborgs rapporter här: hushallningssallskapet.se/tjanster-produkter/publikationer/

Beställare: Biogas Skaraborg.
Finansiärer: Skaraborgs Kommunalförbund och Västra Götalandsregionen