Mer protein och minskat ogrästryck genom samodling av majs och åkerböna i ekologisk odling

Syftet med denna studie är att undersöka hur samodling av majs och åkerböna påverkar skörd, ogräs- och sjukdomstryck, gödslingsbehov samt foderkvalitet och lagringsstabilitet hos den ensilerade grödan jämfört med grödorna odlade var för sig i ekologisk odling.

Samarbete med SLU, Skara, Stiftelsen lantbruksforskning (2010-2012)
Kontaktperson: Eva Stoltz

Om projektet: Majs innehåller mycket socker och stärkelse och behöver kompletteras med ett proteinfoder. I ekologisk majsodling är ogräset ofta ett stort problem. En samodling med åkerböna höjer proteinhalten i fodret och kan minska ogrästrycket. Syftet med denna studie är att undersöka hur samodling av majs och åkerböna påverkar skörd, ogräs- och sjukdomstryck, gödslingsbehov samt foderkvalitet och lagringsstabilitet hos den ensilerade grödan jämfört med grödorna odlade var för sig i ekologisk odling. Fodrets ekonomiska värde beräknas tillsammans med odlingsteknikernas kostnader och jämförs mellan behandlingar. Ett ökat innehåll av protein i fodret minskar behovet av importerat proteinfoder, vilket gynnar både lantbrukarens ekonomi och reducerar miljöpåverkan.

Slutrapport >>