Mer protein genom samodling av sojaböna och vårvete till helsädesensilage i Örebro län

En ny gröda som väckt intresse hos rådgivare och lantbrukare är sojaböna. I södra Sverige finns försök med sojaböna till mogen skörd. I Mellansverige kan samodling med stråsäd till helsädesensilage vara ett alternativ.

CR Prytz donationsfond (2012)

Kontaktperson: Eva Stoltz

Om projektet: En ny gröda som väckt intresse hos rådgivare och lantbrukare är sojaböna. I södra Sverige finns försök med sojaböna till mogen skörd. I Mellansverige kan samodling med stråsäd till helsädesensilage vara ett alternativ. Detta kan höja proteinhalten i fodret vilket är av stort intresse då proteinfoder är dyrt och egenodlat foder eftersträvas.

Slutrapport >>