Mer Marknadsförd Mat från Jönköping

Tycker du också att det är för lite mat med rötter från Jönköping på tallrikarna? Nu är projektet ”Mer Marknadsförd Mat” igång där vi vill gynna ökad försäljning av livsmedel.

Projektet riktar sig till dig som är förädlare eller producent oavsett storlek men inom kommunerna Eksjö, Nässjö, Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och södra samt västra delarna av Jönköpings kommun. Från och med nu till och med 2020 kommer detta att hända…

Detta kommer att hända

Samlingsmonter

Vill du vara med några andra företag och ställa ut i en gemensam monter på mässor som riktar sig till företagare istället för privatpersoner? Målet är att sälja pallar och löpande ordar istället för att sälja styckvis för de producenter och förädlare som har kundgrupperna hotell, restaurang, grossist, dagligvaruhandel i siktet. Möjlighet ska också finnas att låna montern framöver.

Vill du också sälja på mässorna? Kontakta Birgitta Andersson på Hushållningssällskapet 0708-29 09 75 som håller ihop arbetet med samlingsmontern.

Säljstudiebesök

Studiebesök hos företag som jobbar med säljarbete ska leda till att man får inspiration hur andra jobbar med försäljning och slipper uppfinna hjulet på själv, kunna ta bra delar från andra.  Inbjudan till dessa studiebesök kommer publiceras på Hushållningssällskapets facebooksida.
För att få inbjudan kontakta Sofia på sofia.alriksson@hushallningssallskapet.se eller telefon 0708-29 30 57

Testsäljare/Säljbolag

Tanken med testsäljare är att utvärdera livsmedelsprodukter i verkligheten. Upplägget blir att Christian Oleksiy Janér samlar ihop ett antal olika produkter och kontaktar sedan restauranger och butiker för att erbjuda dessa utvalda produkter under en tidsbegränsad period. Det blir riktiga affärer men det viktigaste aspekten är feedbacken. Om man exempelvis har en mängd lokalproducerat nötkött så är det intressant att lära sig hur detta tas emot och till vilka priser i butiksled kontra restaurangled som är aktuella. Vilka frågor man får om kvantiteter, frågor om grill marinerat kött, etc.

Det blir nya kunder, ökad försäljning och utlåtande från kunder.  Christian Oleksiy Janér hjälper till med detta och har redan flera upparbetade kontakter inom dagligvaruhandel. Christian nås på 076-164 99 52 

Marknadsundersökningar

Vi kommer att få hjälp från studenter för att utforma marknadsundersökningar som är till nytta för många olika företag. Du kan efterfråga vad nästa marknadsundersökning ska handla om.  Läs mer här!

 

Forskarhjälpen

Tillsammans med högskolan handplockas forskare som kommer hålla i en workshop där forskare löser ditt företag frågor inom ett specifikt område. Detta blir praktisk workshop där riktiga produkter, förpackningar eller logistikproblem läggs fram och där forskaren kan ge förslag ur vetenskapligt perspektiv. Vi planerar fyra workshops inom

  • Logistik och distribution – Hur kan man minska kostnaderna och effektivisera.
  • Priskänsligheten och prissättningen av produkter – Strategier för rätt prissättning
  • Förpackningsdesign – Utformning, funktion och införsäljning
  • Hur påverka försäljningen i butik? – Som leverantör till butik, vilka möjligheter har man att påverka försäljningen på plats. Kundagerande i butik (DVH och gårdsbutik) – Hur fångar man upp kundernas agerande.

Vi utformar forskarhjälpen efter dina tankar. Nästa forskarhjälp är planerad till början av 2019. Vad vill du den ska handla om? Kontakta Sofia Alriksson 0708-29 30 57 sofia.alriksson@hushallningssallskapet.se

Samverkan

Sofia Alriksson från Regional Matkultur och Den Naturliga Maten med kollegan Christian Oleksiy Janér hjälper till att skapa nya samverkanslösningar.

Det upplevs som att många företag jobbar själva, samtidigt finns det många exempel där livsmedelsföretagare samverkar kring olika områden. Vi tänker oss därför att hitta olika samverkanslösningar som ger mycket tillbaka till företagen.

Det finns samverkanslösningar inom livsmedelsområdet som fungerar. Ett livsmedelsföretag packar om livsmedel i en livsmedelsbutik. Ett företag använder en annan livsmedelsbutik för omlastning för kylbilstransporter. Ett par livsmedelsföretagare gjorde tillsammans en presentkorg med lokalförädlad mat till industri och kommunanställda.

Kontakta Sofia Alriksson på Den Naturliga Maten, 0766 -284 913 eller Christian Oleksiy Janér 0761-649 952.

Workshop – Biprodukter & Nya produktionsmetoder

Hållbara livsmedel är i ropet och produktionssätten för livsmedel kommer att ändra sig. Det finns intressenter som vill starta upp nya företag och det finns befintliga företag som är intresserade av att använda sina produkter och biprodukter på ett bättre sätt. Denna aktivitet är främst för nya företag men också nya affärsområden som använder livsmedel på ett hållbart sätt, ex gör affärer på matsvinn och biprodukter.

De exempel vi ser framför oss är köttkanins uppfödning, landbaserad fiskodling, hydroponik och förädling av biprodukter såsom överskott av äggvita, överskott av frukt och bär, vassle som ges som djurfoder istället för proteinrikt kosttillskott för personer som går på gym. Så fort vi får ihop en grupp med likasinnade så sätter vi ihop dessa. Är det så att gruppen saknar faktaunderlaget och produktionsmetoderna för att komma vidare så kopplas de frågorna in i workshopen.

Kontakta Sofia Alriksson 0708-29 30 57 sofia.alriksson@hushallningssallskapet.se om du är intresserad av nya metoder för livsmedelsproduktion eller att använda biprodukter.

Telefonrådgivning

Vi samlar en rådgivarlista dit företagare kan vända sig, de kan kontakta rådgivaren direkt och få subventionerad telefonrådgivning. Här finns Rådgivarlista
Du betalar 300 kr/h som Hushållningssällskapet fakturerar dig.

 

Hör av dig till Sofia för mer information om hur du tar del av detta.
0708-29 30 57 eller sofia.alriksson@hushallningssallskapet.se

 

Finansieras av EU genom Leader Astrid Lindgrens Hembygd och Leader Västra Småland.