Mentorskapsprogram

Stort intresse för mentorskapsprogram i Jönköpings län!

Sedan slutet av 2016 har Hushållningssällskapet genomfört ett EU finansierat mentorskapsprogram. Vi har ett 40 tal personer som deltagit och det finns ett stort intresse. Det många tar med sig är nya kontakter, erfarenheter och samarbeten. Vi har några platser till. 

Hushållningssällskapet har fått i uppdrag av Jordbruksverket genom landsbygdsprogrammet att arrangera ett mentorskapsprogram för trädgårds och jordbruksföretagare. Mentorskapsprogrammet går ut på att vidga företagens nätverk och utbyta kunskap med andra lantbruksföretagare. Två företagare kopplas ihop med varandra där båda har ett utbyte av varandra.

Vad det innebär i detalj är att intresserade personer tar kontakt med oss och vi kopplar sedan ihop två personer med varandra där vi ser att man har gemensam nytta av varandra. Därefter träffas man regelbundet och får någon att utbyta sina erfarenheter med. Om man exempelvis vill diskutera sin vallodling med en annan person möts ute i fält hos varandra. I programmet ingår två kostnadsfria tillfällen med stöd från rådgivare eller studiebesök.

Vi kommer att prioritera både produktionsinriktade mentorskapsprogram och dessa är bland annat Växtodling, Mjölkproduktion, Köttdjursuppfödning, Ekologisk produktion och trädgårdsproduktion. Detta lämpar sig för dig som exempelvis vill få nya infallsvinklar, trimma produktionen, fundera över strategiska satsningar, utbyta erfarenheter och större kontaktnät.

Vi kommer också att genomföra mentorskapsprogram med inriktning på ägarskifte, där företagare som planerar eller nyss genomfört ett generationsskifte eller ägarskifte ingår, det är också öppet för de som vill ta över ett jordbruk eller trädgårdsproduktion oavsett förutsättningarna i dagsläget. Det vänder sig både till de yngre lantbrukare och de äldre lantbrukarna och blir ett erfarenhetsutbyte över generationer och företagare. Gemensamma aktiviteter som berör ekonomi och juridik kommer att genomföras.

EU bekostar hela mentorskapet genom Landsbygdsprogrammet, det är med andra ord gratis för dig som deltagare.

Vi har nu ett antal personer som söker någon mer att bolla med. Är du intresserad så är sista chansen att vara med nu, begränsat antal platser, sista anmälningsdag oktober ut. Du som vill vara med kontaktar:

Nicklas på 0709-643 008 eller nicklas.bengtsson@hushallningssallskapet.se

Lovisa på 0703-064 536 eller lovisa.filipsson@hushallningssallskapet.se