Mellangrödor som verktyg att sanera marksmitta av Rhizoctonia solani

Rhizoctonia solani är en svamp som angriper många olika odlade växtslag och orsakar stora ekonomiska förluster. En strategi för att sanera marken på sjukdomar är användandet av mellangrödor eller gröngödsling.

Då Brassica växter bryts ned, utsöndrar de giftiga flyktiga ämnen som kan bekämpa svamparna. I detta projekt undersöks olika Brassica arters förmåga att minska angreppen av Rhizoctoria solani i olika grödor.

Samarbete med SLU Umeå, Stiftelsen Lantbruksforskning (2007-2009)
Kontaktperson: Ann-Charlotte Wallenhammar och Ulla Bång (SLU, Umeå)