MegaLegumes –Svenska proteingrödor som industriråvara

Målet är att möjliggöra för svenskt jordbruk att långsiktigt och storskaligt producera växtbaserad proteinråvara baserad på fababönor, så som åker- och bondbönor, samt sötlupin till i första hand svensk och i andra hand internationell livsmedelsindustri.

Hushållningssällskapet Väst arbetar från och med våren 2017 tillsammans med RISE Jordbruk och Livsmedel i ett nytt projekt: MegaLegumes –Svenska proteingrödor som industriråvara. Projektet ligger inom ramen för EU-programmet ”European Innovation Partnership ’Agricultural Productivity and Sustainability‘ (EIP-Agri) “.

Målet är att möjliggöra för svenskt jordbruk att långsiktigt och storskaligt producera växtbaserad proteinråvara baserad på fababönor, så som åker- och bondbönor, samt sötlupin till i första hand svensk och i andra hand internationell livsmedelsindustri. Inom projektets ram kommer demonstrationsodlingar av lupin och åkerböna för humankonsumtion läggas ut i Lyse, Umeå, Upplands Väsby och Skepparslöv medan man samtidigt arbetar med råvaruberedning, produktutveckling och slutligen kommersialisering av färdiga produkter.

Projektet baseras på den kraftigt ökade efterfrågan av svenska livsmedel som är hälsosamma, smakar bra och som bidrar till en hållbar livsmedelsproduktion. Det finns därför ett stort behov hos industrin att ersätta till exempel importerad soja som råvara i innovativa, hälsosamma livsmedel och foder.

Förutom Hushållningssällskapet Väst och RISE deltar Nordisk Råvara AB, Lantmännen Cerealia AB, Veggi AB och So Fungy Ekonomisk förening.

Kontaktpersoner:
Marie Hanson marie.hanson@hushallningssallskapet.se
Cecilia Sassa Corin cecilia.corin@hushallningssallskapet.se
Lina Svanberg, lina.svanberg@ri.se