Med mål och marknad i sikte

Att bygga och utveckla verksamhet för förädling och/eller försäljning av livsmedel på gården. Kurs för dig som har idéer om att diversifiera gårdens verksamhet med försäljning eller förädling av livsmedel. Målet är att du efter kursens slut har underlag för beslut om hur du går vidare med utveckling av din verksamhet. Underlag för ekonomiska kalkyler för byggnader, prissättning och beräkningar av lönsamhet, underlag för att upprätta en marknadsplan samt ökade kunskap om hur du presenterar dina varor och din verksamhet. Kompetensutveckling genomförs med fyra träffar under 2017.

Plats: Norrbotten, ort bestäms utifrån där deltagarna finns och kan variera

Preliminära datum för genomförande:

Mars – Marknad

April – Anläggning och livsmedelshantering

September – Ekonomi, kalkyler, prissättning med underlag för investeringar och beräkning av lönsamhet

Oktober – Inspiration med goda exempel, framgångar och fallgropar

Pris: 2000 sek exkl. moms för hela kursen eller 700 sek exkl. moms per kurstillfälle vid deltagande i enstaka kurser. Deltagare som deltar i hela programmet kommer att ha förtur. Sista anmälningsdag är 20 februari, begränsat antal platser.

Anmälan sker till Veronica Landström, 0920-24 41 81

Frågor om kursen besvaras av Helena Zimmer, 070-209 61 01 | helena.zimmer@hushallningssallskapet.se