Matvarumärket Härjedalsmat

Målet för projekt Matvarumärket Härjedalsmat är att strategiskt och målinriktat skapa förutsättningar för att öka produktionen av livsmedel i Härjedalen genom att driva på efterfrågan av lokalt producerad mat.

Genom att bygga, underhålla och utveckla ett geografiskt matvarumärke och lyfta de geografiska förutsättningarna i Härjedalen nyttjas den positiva köpkraften hos konsument. Det ger förutsättningar för att öka produktionen av livsmedel i Härjedalen. Projektet samarbetar med föreningen Härjedalsmat som består av matintressenter i Härjedalen.

Projektet Matvarumärket Härjedalsmat är delfinansierat av europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

 

 

För mer information kontakta

 

Julia Pearson, projektledare

070-525 11 38  | julia.pearson@hushallningssallskapet.se