Matplatsen

Projektet ska bygga en hemsida för matföretag i Halland som fungerar som en mötesplats för livsmedelsföretagare och restauranger.

Samarbetsparter; Flera företagare inom mat i Halland

Projektledare; Susanne Paulsson, Hushållningssällskapet Halland

Finansiär; Länsstyrelsen Halland genom EU medel