Matlabbet

Syftet med projektet Matlabbet är att pedagoger inom förskolan, fritids och särskolan får inspiration, ökade kunskaper, en positiv inställning och ett informativt material för att kunna väcka barns nyfikenhet och intresse för mat.

Målet är att visa matexperiment/övningar via produktion av tre korta inspirationsfilmer som visar man hur enkelt det faktiskt är att väcka nyfikenheten för mat hos barn. Till filmerna kommer det även produceras handledningar.

För mer information kontakta

Martina Jönsson, Matkonsult
Telefon 035-465 15
E-post martina.jonsson@hushallningssallskapet.se