Matkompetenscentrum Jämtland Härjedalen

Matkompetenscentrum Jämtland Härjedalen är ett samarbetsprojekt för livsmedelsproducenter och besöksnäringen i Jämtlands län.

I Jämtlands län finns en rik matkultur i ett attraktivt landskap med storslagen natur där råvaror produceras under goda produktionsförutsättningar. Våra matföretag har en stor potential att stärka länet som reseanledning, både nationellt och internationellt.

Livsmedelsproducenter och mathantverkare i Jämtlands län har efterlyst en organisatorisk tillhörighet med någon som koordinerar verksamheten. Det vill vi på Hushållningssällskapet nu göra med projektet Matkompetenscentrum Jämtland Härjedalen.

Tillsammans med Jamtli och Matakademien kan vi med denna satsning stödja branschen i nätverket Matkompetenscentrum genom utbildning, paketering, erfarenhetsutbyte samt ge möjlighet till livsmedelsföretagen att gemensamt jobba med utvecklingsfrågor. På det sättet kan länets matföretag samordna måltidsupplevelser för besöksnäringen och bli mer lönsamma på kuppen!

På Jamtli byggs utställningen om mat upp, och premiär för dessa samt de filmer som produceras i projektet sker den 19 april. Projektledare Ida gör en evenemangsbilaga med allt spännande som händer under april-september kopplat till mat under 2020. Läs mer om detta nedan. Matakademien jobbar med Jämtlandstallriken, ett sätt för restauranger att öka sin lokala profil och minska sitt matsvinn. Vi ser alla fram emot att skapa en gemensam producentorganisation, ett matgille, för fortsatt utveckling! Kontakta Ida för samverkan kring evenemangsbilaga, organisationen eller projektet.

Händer just nu:

Matsommar 2020

15 maj är det premiär för Matsommar 2020, och du är välkommen! Läs mer här.

Lyssna: Ida Lindman, projektledare, berättar om Matsommar 2020 i podden “Snacka Grönt”

 

Här kan du se en sammanfattning av vad som hittills hänt i projektet:

 

Aktuellt i projektet

Bilaga om Matsommar

Artikel om Matsommar

Workshop Måltidsturism Inbjudan 29 januari

Årssammanfattning 2019

Matsommar 2020

Rapport: Att producera ett nätverk- studentuppsats

Skördefest presenterar Julöppet

Program 7 okt

Säljträff 1

Säljträff 2

Inventering av matföretagen i länet

Produktblad Matkompetenscentrum

Företagarträff 1

För mer information kontakta

 

Ida Lindman

070-283 59 62 | ida.lindman@hushallningssallskapet.se