Matkompetenscentrum Jämtland Härjedalen

Matkompetenscentrum Jämtland Härjedalen är ett samarbetsprojekt för livsmedelsproducenter och besöksnäringen i Jämtlands län.

I Jämtlands län finns en rik matkultur i ett attraktivt landskap med storslagen natur där råvaror produceras under goda produktionsförutsättningar. Våra matföretag har en stor potential att stärka länet som reseanledning, både nationellt och internationellt.

Livsmedelsproducenter och mathantverkare i Jämtlands län har efterlyst en organisatorisk tillhörighet med någon som koordinerar verksamheten. Det vill vi på Hushållningssällskapet nu göra med projektet Matkompetenscentrum Jämtland Härjedalen.

Tillsammans med Jamtli och Matakademien kan vi med denna satsning stödja branschen i nätverket Matkompetenscentrum genom utbildning, paketering, erfarenhetsutbyte samt ge möjlighet till livsmedelsföretagen att gemensamt jobba med utvecklingsfrågor. På det sättet kan länets matföretag samordna måltidsupplevelser för besöksnäringen och bli mer lönsamma på kuppen!

Matakademien jobbar med Jämtlandstallriken, ett sätt för restauranger att öka sin lokala profil och minska sitt matsvinn. Vi ser alla fram emot att skapa en gemensam producentorganisation, ett matgille, för fortsatt utveckling! Kontakta Ida eller Julia för samverkan kring organisationen eller projektet.

Händer just nu:

Vi är mycket glada över att utställningen MAT, som tagits fram i projektet i samverkan med Jamtli förlängs till nästa sommar. I en del av utställningen kan du resa runt hos länets producenter, bland annat genom filmerna ”MAT NÄRA DIG” som producerats i projektet.  

19-20 november är det två dagar med workshops kring temat produktutveckling inom måltidsturism. 

23 november blir det säljträff för producenter som vill sälja sina produkter till krögare och caféer i Åre.

I februari 2021 ordnar vi tillsammans med vårt andra matprojekt REKO Jämt Här en branschträff för livsmedelsproducenter och mathantverkare. Mer information kommer.  

Projektet Matkompetenscentrum har nått halvtid. Då passar vi på att utvärdera de aktiviteter som har gjorts, för att säkerställa att vi är på väg i rätt riktning. Har du en egen idé eller vill komma med inspel? Tveka inte att höra av dig till oss här.  

Här kan du se en sammanfattning av vad som hittills hänt i projektet:

 

Aktuellt i projektet

Inbjudan Säljträff till producenter 23 nov, Inbjudan Säljträff till restauranger 23 nov

MAT i Jämtland Härjedalen – presentation och provsmakning  

MAT föredrag – Preppa för undergången  

MAT-workshop: Barn upptäcker grönsaker! 

MAT. Utställning på Jamtli.

Produktblad Matkompetenscentrum 2020-2021

Mat nära dig filmer 

15 maj var det premiär förMatsommar 2020, och du är välkommen! Läs mer här. 

Lyssna: Ida Lindman, projektledare, berättar om Matsommar 2020 i podden “Snacka Grönt” 

Bilaga om Matsommar 

Artikel om Matsommar 

Workshop Måltidsturism Inbjudan 29 januari 

Årssammanfattning 2019 

Matsommar 2020 

Rapport: Att producera ett nätverk- studentuppsats 

Skördefest presenterar Julöppet 

Program 7 okt 

Säljträff 1 

Säljträff 2 

Inventering av matföretagen i länet 

Produktblad Matkompetenscentrum 

Företagarträff 1 

 

För mer information kontakta

 

Ida Lindman

070-283 59 62 | ida.lindman@hushallningssallskapet.se