MatFröjd

Hushållningssällskapet får stöd från Arvsfonden för att ta fram appen MatFröjd – Matlust och Matglädje för äldre. Matfröjd är det första projektet som får stöd i Arvsfondens satsning för äldre med funktionsnedsättning.

Appen MatFröjd är ett enkelt hjälpmedel för äldre, deras anhöriga och för personal. Målet är att  äldre som har en  förvärvad eller åldersrelaterad funktionsnedsättning och som bor kvar hemma ska få en ökad matlust och matglädje.

– Det är fantastiskt roligt och inspirerande att nu kunna starta arbetet med receptappen MatFröjd! Målgruppen äldre är en växande målgrupp och fler bor hemma allt längre tid, många bor hemma hela livet. Behovet av anpassat stöd och inspiration är stort för bra måltider med fokus på matglädje och livskvalitet, säger Margareta Frost-Johansson, utvecklingsledare på Hushållningssällskapet.

Appen MatFröjd beräknas vara klar om ca 2 år.  Innehållet i receptappen kommer att testas under projekttiden av äldre personer och anhöriga/volontärer samt hemtjänstpersonal i två kommuner i Västsverige. Tidigare har Hushållningssällskapet Väst producerat apparna MatGlad och MatGlad-helt-enkelt samt Mat-Musik-Minnen. Samtliga appar har blivit oerhört väl mottagna och är nu etablerade inom flera verksamheter i Sverige.

Projektet är ett led i Arvsfondens nya satsning på äldre med funktionsnedsättning. Arvsfonden vill stötta det engagemang som finns inom föreningslivet för att öka tillgängligheten och delaktigheten i samhället för äldre personer med funktionsnedsättning. Målsättningen är att finansiera 100 nya projekt fram till år 2021.

– Vilken start på vår nya satsning! I Sverige får ingen människa diskrimineras på grund av sin ålder, det står skrivet i lagen. Ålder är i sig inget hinder för att delta i samhällslivet. Ålder är heller inget hinder för att söka medel hos Arvsfonden, förutsatt att projektets målgrupp är personer med funktionsnedsättning. Projektet MatFröjd är ett lysande exempel på det, säger Hans Andersson, enhetschef Arvsfonden.

Margareta Frost-Johansson, projektledare
Tel: 0521 72 55 60
margareta.frost@hushallningssallskapet.se

Eleonor Schütt, matkonsult
Tel: 0521 – 72 55 62
eleonor.schutt@hushallningssallskapet.se

Cecilia Corin, matkonsult
Tel: 0521 – 72 55 61
cecilia.corin@hushallningssallskapet.se

Hushållningssällskapet Väst