Mat, måltid & inkludering

Projektet går ut på att skapa mötesplatser för nysvenska kvinnor och landsbygdsföretagande kvinnor.

Mat och råvaran blir utgångspunkten för metoden där vi vill öka integration och flytta nysvenska kvinnor närmre arbetsmarknaden. Samtidigt ges möjlighet för företagarna att produktutveckla och hitta inspiration från andra matkulturer. Här samarbetar vi med Studieförbundet Vuxenskolan, Integration Halland m.fl.

Projektledare; Håkan Eriksson, Hushållningssällskapet Halland

Finansiär; Region Halland