Mat från bonden

Mat från bonden syftar till att skapa ökad försäljning och förädling av lokala livsmedel i Västerbotten och därmed synliggöra och tillgängliggöra lokalproducerad mat ytterligare - samt skapa ökad lönsamhet.

Deltagande producenter erbjuds seminarier för att öka kunskapen om produktutveckling och försäljning. Genom att utveckla samarbetet och öka förädlingsgraden i nya och befintliga produkter ökar även lönsamheten i produktionen. Ett gemensamt matevent för försäljning och marknadsföring planeras inom ramen för befintliga arenor och är tänkt att testas för att förhoppningsvis utvecklas till ett långsiktigt försäljningstillfälle.

Projektet utgår från samverkan inom Bondens egen marknad men innefattar en vidare målgrupp, nämligen producenter från hela Västerbotten som jobbar med primärproduktion och/eller förädling av råvaror.

Mat från bonden finansieras av Landsbygdsprogrammet och sträcker sig mellan januari 2022 till och med 31 mars 2023. Projektet bidrar till den regionala livsmedelsstrategins mål om en ökad efterfrågan och hållbar livsmedelsproduktion från Västerbotten.

Sälj till butik!

 

Kontakt

Du är välkommen att kontakta projektledare Carolin Vallgren om du är intresserad att delta i projektet och dess aktiviteter.

Carolin Vallgren
Matkonsult, Projektledare
Mobil 070-333 56 31 | E-post carolin.vallgren@hushallningssallskapet.se