Marktema på Borgeby Fältdagar 2011

Temat på Borgeby Fältdagar 2011 var Mark, med fokus på bördighet, markvård och exploatering. Markfrågor är alltid aktuella och att vårda sin mark för att hålla en hög och jämn produktion i ett långsiktigt perspektiv är viktigt ur såväl miljö, klimat och ekonomisk synpunkt.

Därför anordnades ett kunskapstält på mässan där dessa frågor togs upp och där besökarna kunde träffa experter inom markfrågor. Även några miniseminarier hölls på temat Mark.

Posterutställning

Läs mer här

Experter i kunskapstältet

I kunskapstältet kunde man bland annat träffa Göte Bertilsson, Greengard AB, och diskutera mullhalt och mullhaltsutveckling med honom. Här kan du ta del av en del av hans material (klicka på respektive länk):

Liv i marken

Mullhalt och mullhaltsutveckling

Mullhaltsutveckling på olika typgårdar

Man kunde också diskutera markstrukturfrågor med Kerstin Berglund, SLU. Hon visade upp ett nyframtaget markstrukturindex I en grop utanför tältet visade Anna Bjuréus, Länsstyrelsen i Värmland, markstrukturtestet som är en del av markstrukturindexet.

Miniseminarier

Klicka på länkarna nedan för att ta del av informationsmaterial från föreläsningarna

Strukturkalk Kerstin Berglund, SLU
Fånggrödor för bördighet och sanering Olof Pålsson, HIR Skåne
Rötslam på åkermark Per-Göran Andersson, Hushållningssällskapet

Markpackningdemo

I närheten av kunskapstältet fanns även en markpackningsdemo. Halva demorutan packades redan förra året, hösten 2010. Därefter har man genomfört olika bearbetningar och tillfört strukturkalk, stallgödsel samt slam till olika led på demonstrationsytan. Se resultaten från demoodlingen här.

Logotyp Lst Skåne    Logotyp_EU

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.