Markpackning i vallodling

Ett intressant projekt kring effekt av markpackning och slitage på skördenivå, artsammansättning och foderkvalitet i intensiva slåttervallar.

Projektledare; Jakob Eriksson, Hushållningssällskapet Halland

Finansiär; C R Prytz donationsfond