Marknadssamverkan Kött

Marknadssamverkan Kött är ett samarbetsprojekt för nya jobb på landsbygden inom livsmedel.

Målet med projektet är att genom en strukturerad process undersöka marknaden tillsammans och söka lösningar som kan gynna både de deltagande företagen och hela köttbranschen i regionen. I slutändan gynnas även handel och konsumenter då det ökar tillgängligheten och möjligheten att välja lokala kött- och charkprodukter av nöt, lamm och gris. Att söka lösningar tillsammans i ett samarbetsprojekt gör att företagen kan byta erfarenhet, dra gemensamma lärdomar och öka effektiviteten jämfört med om var och en gör det själv.

Hushållningssällskapet planerar att genomföra fem workshops med företagen för att ta fram underlag för vidare undersökningar av marknaden, marknadskanaler, varumärkesstrategi och hur marknaden kan utnyttjas optimalt genom samverkan kring säljorganisation, volym, varuportfölj och säsongsplanering. Vid sista workshopen görs en utvärdering och förs en diskussion om hur man kan gå vidare kring samverkan. Utifrån slutsatser och underlag från workshoparna kommer Hushållningssällskapet undersöka/utreda frågeställningarna med intern kompetens och vid behov anlita extern kompetens.

 

Projektperiod: 2019-08-01—2020-12-31.

Projektägare: Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

Samarbetspartners: EDGÅRDEN AB, BERGMARK GÅRD AB, RENBERGSVATTNETS LANTBRUK AB, STRÖMSHOLMS LANTBRUK, JÄRVTJÄRNS UTEGRISAR, BERGÅKERSGÅRDEN

Kontakt: Håkan Landström, 070-258 44 98 | hakan.landstrom@hushallningssallskapet.se