Mangantillförsel i höstkorn

Vi vill undersöka om gödsling med mangan kan minska utvintring i höstkorn på fält där manganbrist förkommer ofta. Samtidigt undersöktes effekten av kvävetillförsel under hösten på utvintring.

Svensk Växtnäringsforskning, Hushållningssällskapet Kristianstad, Regionala forsöken  (2010-2012)

Kontaktperson: Eva Stoltz

Om projektet: Mangan är ett mikronäringsämne som är nödvändig för växten, och brist i höstkorn kan leda till utvintring. Växttillgängligt mangan i jorden varierar över året och brist förekommer främst i lätta, luckra jordar och i jord med högt pH. Kvävetillförsel på hösten kan också påverka utvintringen.

Slutrapport >>