Mangan och zink kan minska angreppen av rotröta i rödklöver under fältförhållanden (2014)

Vi vill undersöka effekten av mangan- och zinktillförsel på utvecklingen rotröta i rödklöver under fältförhållanden. Vi vill också undersöka om upptag av mikronäring i rödklöver odlad i renbestånd skiljer sig från rödklöver samodlad med timotej vid tillförsel av mangan och zink.

Finansiär: KSLA, Stiftelsen Anders Elofsons fond

Vill du veta mer? Kontakta Eva Stoltz, F o U, HS Konsult Örebro.