Mangan och zink kan minska angreppen av rotröta i rödklöver under fältförhållanden

Rödklöver (Trifolium pratense L.) är en bärande komponent i svensk växtodling men uthålligheten är sviktande och klöverhalten minskar över tiden pga. sjukdomsangrepp orsakade av rotröta. Mekanismer som kan stärka plantans försvar är ytterst angelägna att undersöka. I projektet undersöks effekten av mangan (Mn)- och zink (Zn) tillförsel på utvecklingen rotröta i rödklöver under fältförhållanden, samt att undersöka om upptag av mikronäring i rödklöver odlad i renbestånd skiljer sig från rödklöver samodlad med timotej vid tillförsel av Mn och Zn.

Finansiär: Projektet finansierades av Anders Elofssons fond insåningåret, Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder vallår 1 och av CR Prytz Donation vallår 2.

Kontaktperson: Eva Stoltz

Slutrapport >>