Mål och Marknad i Sikte

Kompetensutveckling, ledarskap och affärsutveckling för micro- och små företag inom livsmedelsförädling för att korta vägen till marknaden.

I projektet erbjuds kompetensutveckling och stöd i att ta fram underlag för att bättre planera, följa upp och styra verksamhet och utveckling i sitt företag. Målgruppen är befintliga och blivande micro- och små företag inom lokal och småskalig livsmedelsförädling och mathantverk inom hela landet. Många av dessa företag producerar med basen i den egna gårdens råvaror.

Det övergripande målet är att öka lönsamhet och tillväxt i micro- och småföretag inom småskalig mat och livsmedelsförädling. Med bra underlag ska företagen fatta beslut för utveckling och investeringar som kortar vägarna från gården ut till marknaden.

Projektet organiseras i sex noder med en kontaktperson från närmaste Hushållningssällskap i varje nod. I kursverksamheten involveras rådgivare inom kompetensområdena bygg, ekonomi, landsbygdsutveckling och mat.

Kurserna genomförs under 4 dagar i varje nod där innehåll är gemensamt för alla sex noder. Kurserna genomförs med enskilda dagar eller som flera dagar tillsammans med internat.

Deltagarna får inför varje kursdag förbereda sig med ett material som hjälper dem att definiera företagets egna utvecklingsområden och frågeställningar.

Kontaktpersoner i de sex noderna:

  • Helena Zimmer, Norrbotten/Västerbotten
  • Marianne Bring, Skaraborg/Västra Götaland
  • Veronica Östling, Gotland
  • Anna Karin Landin, Uppsala/Gävleborg/Dalarna
  • Hanna Lennartsson, Kalmar Kronoberg
  • Elisabeth Åkesson,  Skåne

Företagen kan anmäla sig till den plats som passar dem bäst. Kontakt får du enklas via mail: fornamn.efternamn@hushallningssallskapet.se