Majsodling – från sådd till ensilering

Ett bildspel om majsodling som behandlar sortval, sådd, gödsling, ogräsbekämpning, skadegörare, sjukdomar, skörd och ensilering. Vår förhoppning är att bildspelen ska kunna användas på kurser eller annan undervisning för lantbrukare och andra intresserade.

Här finns två filer att ladda ner:
Bildspel majs
Bildspel majs med kommentarer

Kontaktperson: Kerstin Andersson, HIR Skåne