Lönsam renskötsel

Lönsam renskötsel är ett projekt där de övergripande målen syftar till att renskötarna och renskötarföretagen ska öka den del av försörjningen som kommer från renskötsel, vilket fordrar ökad lönsamhet i branschen.

Det är svårt att öka lönsamheten enbart utifrån att öka volym och pris på råvaran. En ökad lönsamhet ska nås genom utveckling av premiumprodukter som gör att det går att få ut mer för råvaran samt att kapa några led i värdekedjan så att en större andel av förädlingsvärdet går till renskötaren/renägaren = primärproducent. I dag går i princip allt kött går till grossister, där priset till renskötaren är lågt och där renköttet som varumärke späs ut i dåliga och massproducerade produkter och därmed förlorar i värde. För ökad lönsamhet krävs att vägen till marknaden kortas genom att renskötande renägare också äger förädlingsledet i högre utsträckning. Visionen är att det ska finnas en anläggning för förädling av premieprodukter som ägs av renskötande renägare i varje del av det geografiska området, totalt fem stycken.

Premiumprodukterna som utvecklas inom EIP ska vara skyltfönster för förädlade produkter av ren. Premieprodukterna ska, förutom själva produkten också bestå av förpackning, grafisk profil och varumärke/namn.

Under processen i EIP – ”Lönsam renskötsel” är det företagen i innovationspartnerskapet som är direkt delaktiga i det operativa arbetet. Fler företag kan komma att involveras under projekttiden. En viktig del i att nå visionen om egen förädling som stannar inom näringen, är just att få med merparten av de renskötande samer som driver sin verksamhet på kommersiella grunder. Spridning av resultaten kommer därför att vara viktigt som en del i processen för kommersialisering av produkterna och att nå visionerna med egen förädling.

För mer information kring projektet kontakta:

Helena Zimmer, 070-209 61 01 | helena.zimmer@hushallningssallskapet.se