Livsmedelsutveckling Sydost – med proteiner i fokus

Livsmedelsutveckling Sydost – med proteiner i fokus är en del av Kalmar läns livsmedelsstrategi.

Projektet drivs av Regionförbundet i Kalmar län i samverkan med Almi Företagspartner Kalmar län, Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge, Linnéuniversitetet, LRF Sydost, Länsstyrelsen Kalmar län samt Sveriges Lantbruksuniversitet och delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Läs mer på www.rfkl.se/livsmedelsutveckling.

Kontaktperson för Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge i detta projekt är Henriette Smith, henriette.smith@hushallningssallskapet.se, tel 0768-791510.