LIFE-GOODSTREAM

Förbättra den ekologiska statusen i Trönningeån och få den till god ekologisk status.

Länk till projektets webbsida: http://goodstream.se/

Samarbetsparter; Länsstyrelsen i Halland och Halmstads kommun

Projektledare; John Strand, Hushållningssällskapet Halland.

Finansiering; EU, Havs och Vattenmyndigheten, Hushållningssällskapet Halland via CR Prytz donationsfond, Halmstad kommun, Länsstyrelsen Halland

Projektet löper på 6 år