Leaderprojektet Tillsammans Åsnebyn

Projektet handlar om att i samverkan mellan olika lokala föreningar, företag och intresseorganisationer utveckla kulturreservatet Åsnebyn till en samlingsplats för aktiviteter, utställningar och event som berör Dalslands kulturarv, natur och miljö.

Projektets syfte är att:

  • stärka föreningar, företag och organisationer i närområdet och i Dalsland.
  • öka intresset för och kunskapen om det lokala kulturarvet, naturen och miljön
    på Åsnebyn.
  • utveckla Åsnebyntill en samlingsplats för aktiviteter och event kring Dalslands
    kulturarv, natur och miljö.
  • göra Åsnebynmer tillgängligt och intressant för en bredare allmänhet och i synnerhet
    barn, ungdomar, familjer och personer med utländsk bakgrund

Projektet pågår  2020-01-01 – 2021-12- 31 

Kontaktpersoner Hushållningssällskapet Västra
Karin Carlsson, 0521-72 55 44
karin.carlsson@hushallningssallskapet.se

Christina Milén Jacobsson, 0521-72 55 15
cmj@hushallningssallskapet.se