Laxhall som utgångspunkt för skärgårdsupplevelser – förstudie

Projektets huvudsyfte var att hitta och utveckla turistiska produkter och/eller paket i området. Det fanns inte någon tidigare samordning mellan olika aktörer i området när det gäller information och marknadsföring och det ville man ändra på.

Torsö och skärgården runtomkring har en unik potential att utvecklas naturturistiskt. Området hade ett femtontal aktörer som var intresserade av att delta i turistisk utveckling och detta engagemang tillvaratogs. Några av det inblandade i projektet var: Mariestads kommun, Skara Stift, Torsö Bygdegårds- och idrottsförening, Vänertrolling, Brommösunds bruksslöjd, Revitalis, Torsö språkbyrå, Västergården, Torsö Skärgårdsnjut, Torsö språkbyrå, Torsö Hembygdsförening, Forum Torsögården, Torsö bärgård, LRF och andra utvecklingsintresserade i närområdet. Tillsammans med Laxhall ny restaurang som var projektägare.