LANTRASER – från hage till mage

Under senare tid har lantraserna uppmärksammats för den höga kvaliteten på både kött och mjölk. Utmärkelsen Exceptionell råvara har till exempel tilldelats kött från både fjällkor och linderödsgrisar.

Det finns många skäl till att bevara de svenska lantraserna. Jämfört med de förädlade raserna är produktionsförmågan oftast lägre, men det finns istället många andra mervärden.

Det finns en stor potential i att marknadsföra den goda kvaliteten och ta betalt för den. Förutom livsmedel finns det speciellt bland fåren möjligheter att utveckla förädlingen av både skinn och ull från lantraserna.

Fler företag på landsbygden skulle kunna ha lantraserna som en del i sin affärsidé och därför kommer hushållningssällskapen att erbjuda en kursserie parallellt på tre platser i landet under första halvåret 2018. Den täcker hela kedjan från bevarandearbete, avel och skötsel till förädling, marknadsföring och försäljning och varvar föreläsningar och diskussioner med studiebesök och workshops. Kursinnehållet kommer att utformas i samarbete med rasföreningarna och kommer även att sammanställas i ett antal artiklar efter kurstidens slut.

Projektägare för projektet är Hushållningssällskapens förbund och projektgenomförare är HIR Skåne AB, HS Konsult AB och Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten. Projektet finansieras genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Läs mer om projektet 

För mer information kontakta:
Nationell projektledare Ylva Belin, 021-17 77 25 | e-post

Till mage