Landsbygdens framtid

Hur ser dina affärer ut idag, hur skulle de kunna se ut imorgon? För många företagare på landsbygden gäller det att vara snabb till förändring. Ibland behöver affärsidén ses över, för att dra nytta av nya behov från kunder och samhälle.

Våra landsbygdsutvecklare inom Landsbygdens framtid är oberoende bollplank för landsbygdens företag. Vi vill inspirera och lotsa företag vidare.

Inom projektet är vi också en partner för föreningslivet som är viktigt för landsbygdens utveckling. Om du är aktiv i ett byalag, en utvecklingsgrupp eller liknande kan du också ta hjälp av oss när du arbetar med till exempel budget, ansökningar och kontakter med olika myndigheter.