Lagring av potatis i ett föränderligt klimat

Klimatet ändras och ger mildare, regniga höstar och vintrar. Vad ska du som odlare tänka på när du väljer lagrings- och ventilationssystem för matpotatis? Vilka är systemens för- och nackdelar?

Ladda ner och läs rapporten här

Kontakt: Stina Andersson, HIR Skåne