Kunskapsspridning om fisk från Vänern

Projektets övergripande syfte är att sprida kunskap och intresse om fisk från Vänern och förädlade produkter från sjön samt att sprida resultat av de genomförda projekten inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle.

Projektet består av tre delprojekt med fokus på evenemang, kunskap för barn samt kunskap om fisket förr och nu.

Kontakt
Johanna Ekekrantz
0511-248 72