Livsmedel, mat och hälsa,Mat och företagande,Växtodling

”Kulturspannmål på Gotland – internationell konferens och kvalitetsarbete”

 

Hushållningssällskapet har ansökt om stöd från LeaderGute att arbeta med ”Kulturspannmål på Gotland – internationell konferens och kvalitetsarbete”
Projektet beviljades av LAG i december 2016 och väntar på slutgiltigt besked från Jordbruksverket. Projektet har startat 14 mars med information av Stefan Uddin kring kvalitetsarbetet med kulturspannmål och information av projektledare Riina Noodapera om Kulturspannmålskonferens på Gotland 11-13 juli 2017; där 10 gotländska aktiva odlare, bagare, bryggare erbjuds subventionerat deltagande inom projektets ramar. Mer om konferensen läser du under fliken Kulturspannmålskonferens på Gotland 11-13 juli  här

länk till EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling.

Dela sidan