Kraftsamling kring gårdsbaserad torrötning – förstudie

Det finns mycket som talar för att torrötning i en två-stegsprocess, är den metod som är mest lämpad för substrat med hög torrsubstanshalt, dvs. en stor del av de substrat som idag är outnyttjade för biogasrötning.

Målet med projektet var att bidra till att snabbare få en effektiv biogasproduktion med torrötning genom att öka antalet aktiviteter kring torrötning och genom att skapa en lärogemenskap i ett nätverk för torrötningsintressenter. Projektet har även inkluderat en förstudie kring optimering av biogödsel från torrötning.

Anita Gunnarsson, Hushållningssällskapet Skåne och Per Hansson HIR Skåne

Ladda ner rapporten: Kraftsamling kring gårdsbaserad torrötning – förstudie

Aktiviteten är delfinansierad av Region Skåne och med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne