Konceptutveckling för kompetensutveckling i livsmedelssektorn

Projektet ska utveckla ett koncept för kompetensutveckling inom förädling av livsmedel riktat till livsmedelsföretagare med personal. Koncept ska utvecklas och studieplan ska skrivas. Två olika kurser ska genomföras inom två olika inriktningar av förädling under projektperioden: chark och mejeri.

Kontakta Linda Wennerholm för mer information.
E-post: linda.wennerholm@hushallningssallskapet.se 
Telefon: 035-465 04