Konceptutveckling för kompetensutveckling i livsmedelssektorn

Projektet ska utveckla ett koncept för kompetensutveckling inom förädling av livsmedelsföretagare och deras personal. Konceptet ska utvecklas och studieplan skriva. Två olika kurser ska genomföras inom två olika inriktningar av förädling under projektperioden: chark och mejeri

Kontakta Susanne Paulsson för mer information.