Kompetensutveckling för rådgivare och studenter inom ekologisk produktion

Hösten 2019 fick ekologiska rådgivare på Hushållningssällskapen medel från Jordbruksverket för kompetensutveckling. Projektet har bestått av två delar; försöksrapporter och studieresor.

Två försöksrapporter över ekologiska försök togs fram 2019 och 2020 och de hittar du här:
https://hushallningssallskapet.se/tjanster/e-handel/bocker/ekologisk-forsoksrapport/ (Öppnas i ny flik)

Studieresorna var från början planerade att delvis genomföras utomlands, men utbrottet av Covid-19 i världen gjorde att planerna fick ändras och två av studieresorna gick i Sverige (Västergötland och Östergötland) 2021, medan den tredje genomfördes hösten 2019 till Danmark. Resan till Danmark presenterades på ett webbinarium i januari 2020. Från övriga resor finns reseberättelser att läsa här:

Reseberättelse Västergötland (PDF – öppnas i ny flik)

Reseberättelse Östergötland (PDF – öppnas i ny flik)