Kompetensutveckling för rådgivare inom ekologisk produktion

Projektet syftar till att stärka kompetensen bland befintliga ekorådgivare i hela landet inom växtodling, fjäderfä, gris och trädgård inom Hushållningssällskapet men också i samverkan med andra rådgivarorganisationer och privata aktörer.

I projektet genomförs studieresor samt sammanställa rapport om ekologiska försök i Sverige och utforma denna på ett sätt att den tillsammans med rådgivarens kommentarer om respektive fältförsök skapar ett värde och möjlighet till självfinansiering framöver.

 

Projektledare: Kerstin Andersson, HIR Skåne
kerstin.andersson@hushallningssallskapet.se

 

 Jordbruksverket