Kompetenslyft livsmedelsindustrin i norr

Höj kompetensen i ditt företag och bli en attraktivare arbetsgivare. Utvecklingsprojektet Kompetenslyft livsmedelsindustrin i norr ger dig verktygen för att leda processen inom strategisk hållbar kompetensförsörjning och öka din konkurrenskraft.

Livsmedelsindustrin i Norrbotten och Västerbotten har redan idag utmaningar inom kompetensförsörjning. Med den gröna industriomställning som nu sker i regionerna kan de utmaningarna bli ännu större nu och i framtiden. För att behålla befintlig personal samt höja dess kompetensnivå krävs insatser inom hållbar strategisk kompetensförsörjning. Företag i projektet får verktyg och modeller för att attrahera både nuvarande och ny kompetens.

Projektet skapar insikter kring vilka behovsområden som finns idag men också utifrån nytt kompetensbehov vid produktionsutveckling t.ex. inom automation, robotisering och digitalisering inom både storskalig och småskalig livsmedelsproduktion.

Med infallsvinklar från processledare med kompetens inom gröna näringar, affärsutveckling, processutveckling och kompetensförsörjning hjälper vi ditt företag att ta nästa steg i arbetet med strategisk hållbar kompetensförsörjning.

Projektet Kompetenslyft livsmedelsindustri i norr ger företag i livsmedelsindustrin möjlighet att delta i pilottester av metoder, modeller och/eller tjänster inom kompetensförsörjning som ska testas, utvecklas, analyseras och utvärderas tillsammans med deltagande företag.

Du som företag får:

  • Smidiga och effektiva arbetssätt inom strategisk hållbar kompetensförsörjning
  • Förutsättningar att möta kompetensförsörjningsbehovet på kort och lång sikt i syfte att kompetensutveckla befintlig personal, attrahera/rekrytera ny kompetens samt att behålla och avveckla kompetens vid exempelvis pensionsavgångar.
  • Möjlighet att påverka utökat utbud av riktade utbildningar för livsmedelsindustrin.

Vilka företag kan vara en del i pilotprojektet?

  • För företag inom livsmedelsindustrin – allt ifrån enmansföretag till företag med max 99 anställda.
  • Län: Norrbotten och Västerbotten.
  • SNI-koder som börjar med: 10, 11 och 12.
  • För företag som ingår i koncern gäller EU:s definition av SMF.

Pris: Kostnadsfritt. Begränsat antal platser.
Projektperiod: 1 mars 2022 fram till december 2023.
Vill du veta mer – kontakta: marlene.hagenrud@iucnorr.se tfn 073-821 63 91 eller pelle.johansson@hushallningssallskapet.se tfn 070-244 51 98.

Ladda ner projektinfon som pdf