Kompetenskoncept för nyanlända

Projektidé: Vi vill genom kompetensutveckling riktad mot nyanlända primär- och livsmedelsproducenter samt erfarenhetsutbyte mellan nyanlända och erfarna halländska primär- och livsmedelsproducenter stärka den halländska livsmedelsproduktionen genom nya affärsmodeller och livsmedelskedjor.

Syftet med projektet är att förmedla kunskap och erfarenheter och skapa nya nätverk och marknader med fokus på nyanlända som vill arbeta inom primärproduktion och livsmedelsproduktion. Vi vill kompetensutveckla en grupp inom livsmedelssektorn som behöver kunskap och stöd för att få tillgång till nya försäljningsarenor.

För mer information kontakta: Anna-Sofia Cappelen, 035-465 34