Klimatstyrning som integrerad växtskyddsmetod i växthus

Att klimatet i växthuset har stor betydelse för svampangrepp är väl känt och reglering av fuktigheten sker i alla odlingar. Men att klimatet även är helt avgörande för effekten av nyttodjuren är det få odlare som utnyttjar fullt ut.

Klimatet i växthus ska naturligtvis i första hand se till att optimeras utifrån plantornas tillväxt. Genom att även se till att optimera klimatet för nyttodjuren och skapa ett mindre gynnsamt klimat för skadegörarna kan dynamiken mellan dessa förbättras. Klimatet kan även utnyttjas för att sanera växthusen, minska behovet av kemiska retarderingsmedel och förbättra effekten vid applicering av kemiska växtskyddsmedel.

Faktablad till rådgivare och odlare»

Läs rapporten»

Kontakt

Projektet drivs av Klara Löfkvist, HIR Skåne och Jonas Möller Nielsen, Cascada AB under 2017-2019 och undersöker potentialen i att optimera klimatet för att minska behovet av kemiska växtskyddsmedel så långt som möjligt. Är du odlare och intresserad av att veta mer om projektet är du välkommen att höra av dig till Klara Löfkvist, 010-476 22 03 klara.lofkvist@hushallningssallskapet.se

Projektet finansieras delvis av Jordbruksverket med stöd från landsbygdsprogrammet som i sin tur finansieras med pengar från den Europeiska jordbruksfonden.