Klimatsmarta smaker – EIP gruppbildningsprojekt

Syftet är att genom perenna odlingssystem inklusive annueller, vilka självsår sig rikligt, ta fram indirekta och direkta produkter, som bidrager till både en ökad biologisk mångfald samtidigt som en ökad lönsamhet kan uppnås genom framtagandet av ätbara produkter, vilka kräver låg arbetsinsats. Därutöver förväntas en kvalitetsökning på produkter i befintliga närliggande odlingar.

Klimatförändringar och andra bevis på störningar/rubbningar i den ekologiska balansen driver behovet att utveckla långsiktigt hållbara odlingssystem med ett helhetstänk. För att lyckas krävs satsningar på flera områden.

Vi har här valt att fokusera på integrerad odling med befintliga fruktodlingar som bas och randområden med andra perenna grödor. Växtsammansättningar som både gynnar nyttoinsekter och möjliggör skörd av bra och näringsrika produkter.

Genom att också integrera förädlings- och  handelsledet i projektet skapas bättre förutsättningar för att kunna föra ut nya klimatsmarta produkter på marknaden.