Jordbearbetningssystem för uthållig spannmålsproduktion

Projektet ska vara ett beslutsunderlag för lantbrukare som står i begrepp att förändra jordbearbetningssystem. Fördelar och nackdelar, miljöeffekter och totalekonomi kommer att jämföras mellan moderna kombinationsredskap och grund respektive konventionell plöjning.

Samarbete med SLU, Uppsala, Stiftelsen Lantbruksforskning, CR Prytz Donationsfond (2005-2009)
Kontaktperson: Ann-Charlotte Wallenhammar
Om projektet:
Jordbearbetningssystemen jämförs på tre fältförsök med en femårig växtföljd och marknadsanpassade grödor i Mellansverige. Skillnader i biologiska effekter, avkastningens kvalitet och kvantitet, beståndsutveckling, angrepp av sjukdomar och ogräsets utveckling undersöks.