Integrerat växtskydd i grönsaksodling på friland

Syftet med projektet var att öka kunskapen och förbättra möjligheterna för prognos som beslutsstöd vid bekämpning av morotsfluga, bomullsmögel, Rhizoctonia samt fjärilslarver i kål.

Handeln och konsumenter har hårt ställda kvalitets- och priskrav vid inköp av grönsaker. Produkterna ska vara i princip helt fria från angrepp och skadegörare. Detta innebär att odlingen är beroende av att kunna förebygga och bekämpa skadegörare. Inom EU ska alla odlare oavsett gröda tillämpa ett integrerat växtskydd (IPM) senast den 1 januari 2014.

För att odlarna ska använda integrerat växtskydd är det viktigt att det finns underlag på effekter som skapar säkerhet till åtgärden.

Hushållningssällskapet Kristianstad genomförde under 2012 och 2013 projektet ”Integrerat växtskydd i grönsaksodling på friland”. Projektet har finansierats av Jordbruksverket. Målsättningen har varit att ta fram underlag för att utveckla nya och förbättrade prognoser. Resultaten av projektet kommer att bidra till att vi i Sverige med bibehållen eller stärkt lönsamhet kan producera grönsaker genom ett integrerat växtskydd. Projektet har resulterat i fyra rapporter, en för varje skadegörare. De finns att ladda ner och läsa nedan.

Projektledare: Anna-Mia Björkholm, HIR Skåne. Medarbetare inom projektet: Christina Marmolin, Hushållningssällskapet Skaraborg och Stina Andersson, HIR Skåne.

Rhizoctonia solani i grönsakskulturer

Läs rapporten här Rhizoctonia

Bomullsmögel i grönsaker

Läs rapporten här Bomullsmögel i grönsaker

Fjärilslarver i kål

Läs rapporten här Fjärilslarver i kålväxter

Morotsfluga

Läs rapporten här Morotsfluga