Integrerade skyddszoner

Är ett nytt miljöverktyg för att rena dränerings- och ytvatten från åkermark, framtaget av Hushållningssällskapet Halland. Genom finansiering från BalticSea2020 driver Hushållningssällskapet Halland  ett forskningsprojekt för att utvärdera effektiviteten vad gäller näringsrening.

Projektet drivs tillsammans med Universitetens i Kiel och Århus, Videncenter för Lantbrug i Århus samt Halmstad Högskola. I Halland finns två experimentanläggningar och en pilotanläggning för fältstudier och mätningar. Ytterligare två finns i Danmark och en är på gång att anläggas i Tyskland. Läs mer på www.wetlands.se