Integrerad bekämpning av klumprotsjuka

Klumprotsjuka är ett allvarligt hot mot rapsproduktionen i Sverige och genetisk resistens är den viktigaste faktorn i en odlingsstrategi. Målet är att utveckla ett koncept för integrerad produktion av höstraps som stöds av DNA-teknik.

Angreppsnivåer och skördeutbyte av resistenta och mottagliga höstrapssorter odlade på fält med olika infektionsnivåer av Plasmodiophora brassicae undersöks. Tre resistenta höstrapssorter väljs tillsammans med en blandning av mottagliga sorter i sex fältförsök på fält med låg, måttlig, hög och mycket hög infektionsnivå. Rutvis DNA-analys av jord korreleras med angrepp och avkastning. Biotest utförs samtidigt i växthus för optimal infektion. Förekomst av virulenta isolat som bryter resistensen hos sorten Mendel och andra identifieras och bestäms med klassiska metoder. Den potentiella risken med oljerättika som fånggröda utreds. Målet är att tillhandahålla ett förbättrat stöd och riktlinjer för en hållbar höstraps produktion inom områden där Plasmodiophora brassicae finns.

Finansiering: Stiftelsen Lantbruksforskning, Stiftelsen Svensk Oljeväxtforskning, CR Prytz Donationsfond

Ann-Charlotte Walllenhammar
Forskningschef, AgrD
Senior Scientist