Integration genom odling

Projektet har som syfte att genom odling bidra med sysselsättning för de boende på Stockeboda flyktingförläggning under tiden de väntar på sin asylprövning.

Odlingen av köksväxter kan också öka kvaliteten i deras mathållning och i viss mån minska kostnaderna. Ett annat syfte är att genom studiebesök skapa möten med ortens producenter av livsmedel – jordbruk, trädgårdsodling och fruktodling. Familjeaktiviteter syftar till att ge barn som vuxna ett lantbrukshistoriskt perspektiv på ett lättsamt sätt. Ett tredje syfte är att dra nytta av flyktingarnas egna odlings- och materfarenheter, för att pröva vilka produkter som är odlingsbara i Sverige och skulle kunna introduceras i svensk odling. Slutligen ger dokumentationen en vägledning till andra kommuner som vill starta odlingsprojekt vid flyktingförläggningar.

HIR Horto har beviljats medel från KSLA för att driva projektet ”Integration genom odling” på Stockeboda flyktingförläggning.

För mer information kontakta Anna-Mia Björkholm, tel. 010-4762261, e-post: anna-mia.bjorkholm@hushallningssallskapet.se